eREGIS Professional – registratúra s užitočnými modulmi

Vyžiadanie ponuky v troch jednoduchých krokoch

  1. Zadajte Vaše kontaktné údaje

  2. Vyberte si moduly, na základe ktorých Vám bude vyrátaná cena

  3. Vyžiadajte si cenovú ponuku

Moduly eREGIS


základná funkčnosť

Podateľňa, výpravňa, spracovanie záznamov, sledovanie záznamov, príručná registratúra, registratúrne stredisko, vyraďovacie konanie, neobmedzený počet používateľov, neobmedzený počet partnerov, a ešte viac …

Druhy záznamov

Užívateľské polia a emailové notifikácie pre špecifickú evidenciu ( napr. reklamácie, …)

Zmluvy

Centrálna evidencia zmlúv a dodatkov

Objednávky

Evidencia a tvorba objednávok

Zverejňovanie

Export vybraných záznamov na web stránku

Dokumenty projektu

Definovanie dátumovej nadväznosti dokumentov v projekte

Elektronické schránky ÚPVS

Prístup k elektronickej schránke ÚPVS bez občianského preukazu

Máte otázky ?


Neváhajte nás kontaktovať a určite nájdeme spoločné riešenie
RASAX alfa, spol. s r.o.

Výstavby 3/A,
040 11 Košice
+421-55-6013 111
office@rasax.sk
www.rasax.sk
IČO: 35 690 003
IČ DPH: SK20 2032 3481
DIČ: 20 2032 3481