eREGIS Professional – registratúra s užitočnými modulmi

Vyžiadanie ponuky v troch jednoduchých krokoch

 1. Zadajte Vaše kontaktné údaje

 2. Vyberte si moduly, na základe ktorých Vám bude vyrátaná cena

 3. Vyžiadajte si cenovú ponuku

Moduly eREGIS


základná funkčnosť

Podateľňa, výpravňa, spracovanie záznamov, sledovanie záznamov, príručná registratúra, registratúrne stredisko, vyraďovacie konanie, neobmedzený počet používateľov, neobmedzený počet partnerov, a ešte viac …

Druhy záznamov

Užívateľské polia a emailové notifikácie pre špecifickú evidenciu ( napr. reklamácie, …)

WORKFLOW

Užívateľky definovaný proces schvaľovania dokladov, história životného cyklu procesu workflow

Zmluvy

Centrálna evidencia zmlúv a dodatkov

Objednávky

Evidencia a tvorba objednávok

SCHVAĽOVANIE DOŠLÝCH FAKTÚR

Správa, schvaľovanie a archivácia došlých faktúr

Elektronické schránky ÚPVS

Prístup k elektronickej schránke ÚPVS bez občianského preukazu

ŠTATISTIKA

Štatistika výsledkov WF, Priemerné trvanie WF podľa druhu dokladu, Trvanie WF, Priemerný čas schvaľovania, Najdlhšie schvaľovania

Zverejňovanie

Export vybraných záznamov na web stránku

Dokumenty projektu

Definovanie dátumovej nadväznosti dokumentov v projekte

Máte otázky ?


Neváhajte nás kontaktovať a určite nájdeme spoločné riešenie
  RASAX alfa, spol. s r.o.

  Výstavby 3/A,
  040 11 Košice
  +421-55-6013 111
  office@rasax.sk
  www.rasax.sk
  IČO: 35 690 003
  IČ DPH: SK20 2032 3481
  DIČ: 20 2032 3481